Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği’nin düzenlediği “Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019
(HİEP 2019)  24 – 28 Nisan 2019 tarihleri arasında Çorum’da Hitit Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecektir.

Hitit medeniyetine ev sahipliği yapmış Çorum ilinde düzenleyeceğimiz bu toplantıda; hastane infeksiyonlarının karşımıza çıkardığı sorunlar ve önlemeye yönelik gelişmeler ele alınacaktır.

devamı için …